Disclaimer

Inhoudsopgave


Informatie op deze website

De op deze website getoonde informatie is door Puer leven in stijl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid, actualiteit en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Puer leven in stijl kan niet garanderen dat de websites foutloos of ononderbroken functioneert. Deze disclaimer is eveneens van toepassing op de andere sites van Puer leven in stijl: Pueriependoar.nl, iependoar.nl én de nog te ontwikkelen sites die onder hetzelfde KvK-nummer vallen. Wij hanteren in deze disclaimer alleen de vermelding Puer leven in stijl.


Geen aansprakelijkheid

Puer leven in stijl en de (eventuele) overige leveranciers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie via het internet of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Puer leven in stijl geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Puer leven in stijl via deze internetsite. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.


Auteursrecht

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie van Puer leven in stijl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de vennootschap.


Toepasselijk recht

Op deze site en op de deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Puer leven in stijl dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Puer leven in stijl onderhouden en Puer leven in stijl heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Puer leven in stijl geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Puer leven in stijl is het niet toegestaan links naar de internetsite van Puer leven in stijl aan te bieden. Puer leven in stijl behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.


Virussen

Puer leven in stijl heeft de gebruikelijke professionele maatregelen genomen om de infectie en/of overdracht van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten tegen te gaan. Puer leven in stijl houdt deze maatregelen voortdurend up-to-date. Puer leven in stijl kan echter niet voor 100% garanderen dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor controle hierop en voor het controleren van alle binnenkomende e-mails en bijlagen op virussen e.d. Puer leven in stijl sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending dan wel wordt voortgebracht door eventuele virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.


Wijzigingen

Puer leven in stijl behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze internetsite, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden u aan om regelmatig te controleren of de op deze internetsite aangeboden informatie en/of de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.


Klachtenservice

Wij stellen het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht aan ons kenbaar maakt. Wij zullen ons uiterste best doen een passende oplossing voor u te vinden. U kunt contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Puer leven in stijl, Hoofdstraat 46A, 8401 CA Gorredijk.


Disclaimer - versie 2011 - mei 2016